Praktijk voor Spirituele ontwikkeling en ondersteuning.


SRT ( Spiritueel Response Therapie)
Het transformeren van oude programma's uit vorige levens.

meer...


Present Child (Kindertolk) 

Een kind dat het moeilijk heeft, zich onaangenaam gedraagt of vaak ziek is, is een bron van zorg. Toch kan juist dit kind positieve ontwikkelingen brengen in het gezin, of zelfs in de groep of klas.

meer...


The Silva Method of Mind Control laat zich het beste vertalen als "bewustzijn", maar dan verstaan als het bewuste, intelligent denkende en voelende aspect van de mens.
meer...