Therapie


In mijn therapieën stem ik mij af op de cliënt.

Daarbij maak ik gebruik van onderstaande methoden:

SRT: Spiritual response therapie

Met behulp van speciaal ontwikkelde kaarten en een pendel, vind de SRT begeleider, de patronen van verstorende energieën, uit huidige, vorige of toekomstige levens.

Stress, verdriet, angst, ongeduld, ziekte, moeheid, boosheid/woede, enz. wat onverklaarbaar is, kan worden los gelaten en de harmonie weer hersteld.

Het effect van dit werk is ongelooflijk diep gaand. De verstorende elementen die je vasthield op een gebeurtenis zijn nu gezuiverd waardoor er verbazingwekkende veranderingen in je leven kunnen optreden.
In je leven zullen nog steeds uitdagingen plaats vinden zodat je ziel blijft leren en groeien. Maar je bent nu veel beter in staat om hier mee om te gaan.

Deze methode staat los van allerlei filosofieën of godsdiensten.Silva Mind COntrol

The Silva Method of Mind Control laat zich het beste vertalen als "bewustzijn", maar dan verstaan als het bewuste, intelligent denkende en voelende aspect van de mens.
Dit aspect van ons wezen omvat de creatieve vermogens waarmee wij invloed uit oefenen op onze levensomstandigheden, of we ons daarvan bewust zijn of niet.
Deze vermogens worden gebruikt in de afstemmingen.MAgnetiseren

Magnetiseren is het overbrengen van energie van de therapeut naar de cliënt.

Ik werk niet met mijn eigen energie maar met energie rondom mij. Ik fungeer als doorgeefluik.

Belangrijk met gekanaliseerde energie werken is dat het eigen ego opzij gezet wordt zodat de energie ongefilterd terecht komt bij de cliënt, zonder tussenkomst van de magnetiseur.

Omdat er geen vastomlijnde behandelmethode binnen het magnetiseren bestaat, heeft iedere magnetiseur zijn eigen werkwijze.

Wel zijn er enkele facetten bij het magnetiseren die bijna iedere magnetiseur hetzelfde uitvoert. Zo wordt de energie die de cliënt ontvangt altijd via de handen van de magnetiseur overgebracht, waaronder het hoofd, de rug, de buik en de benen van de cliënt. Plaatsen waar volgens de magnetiseur meer aandacht nodig is, wegens bijvoorbeeld energie blokkades of pijn, worden langer behandeld.

 

Omdat zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsklachten volgens de theorie van het magnetiseren ontstaan vanuit een energieveld, werkt magnetiseren bij een erg breed scala aan klachten.Holistic Pulsing

Een lichaamsgerichte methode die blokkades op een zachte manier naar boven haalt en vermindert of zelfs oplost.

 

Pulsen is: in eenvoud en liefde aanwezig zijn bij dat wat er in je is.
Tijdens het pulsen raak je aan ( pulser), of je wordt aangeraakt ( pulsee). Aanraken is een heel directe manier om contact te maken.
Ieder celletje heeft een eigen bewustzijn. Zij weet precies waarvoor het bestemd is, maar draagt ook herinneringen die niet oorspronkelijk zijn. Bijvoorbeeld, wanneer je als baby niet liefdevol werd opgepakt, of wanneer je als kind geplaagd werd, of wanneer je een nare gebeurtenis hebt meegemaakt. Dit zijn vaak onverwerkte herinneringen die onze lichaamscellen voor ons hebben opgeslagen.

Aangezien ons lichaam voor 70% uit water bestaat, kun je je voorstellen hoe wezenlijk het is om met liefde en respect aangeraakt te worden! Alleen in deze bedding van aandacht en respect, voelt ons lichaam zich veilig om haar opgeslagen " inprentingen " te herinneren en los te laten. Het pulsen werkt met en op het water van ons lichaam. Het werkt door tot in de diepste gelegen cellen en nodigt uit om steeds diepere spanningen/overtuigingen los te laten, wat weer de weg vrijmaakt voor eigen kracht, wijsheid en vreugde in het leven. Het brengt ons stapje voor stapje weer terug naar een natuurlijke, oorspronkelijke staat van zijn.Kunstzinnige therapie

Intuïtief schilderen - boetseren - tekenen

Niet het presteren staat centraal, maar dat wat je waarneemt en wat je beleeft tijdens het bezig zijn.
In deze therapie gaat het vooral om het spelen met kleur  en vorm.
We hebben meer vermogens in onszelf dan we vaak denken, ontplooiing begint bij het besef dat je, in potentie, alles in je hebt wat je in de wereld wilt worden.

Door schilderen bereik je die lagen van het onderbewustzijn, die normaal gesproken onzichtbaar blijven.
Oude gewoonten komen aan het licht; gevoelens worden visueel geuit, kortom:
een therapie die meer met je doet dan alleen met kleuren en beelden spelen.

Ervaring is niet nodig.Present Child (Kindertolk)

PresentChild (kindertolk) maakt duidelijk dat kinderen zich net zo intens en actief inzetten voor ons levensgeluk als wij voor dat van onze kinderen. Via hun gedrag, spel, (leer) ontwikkeling en/of klachten tonen kinderen op een heldere en liefdevolle wijze wat wij op dit moment nodig hebben in ons leven.

 

Het verhaal over een kind wordt door de kindertolk op methodische wijze vertaald waardoor het ineens over het leven van de vertellende ouder gaat. Dat raakt een snaar van binnen, geeft inzicht, motiveert en brengt verandering. 

 

We worden in toenemende mate liefdevolle, krachtige mensen en daarmee evenwichtige opvoeders. Precies dat is het wat kinderen in hun eigen belang van ons vragen.

Het bijzondere is dat de stappen die ouders in hun eigen leven ondernemen zowel hen zelf ten goede komen als ook direct positief doorwerken op de kinderen. 

Het geschenk waar je beiden beter van wordt.