Leer je eigen energiesysteem kennen

 In de cursus leer je over

    • Chakra’s 

    • Aura’s

    • En het leren afstemmen op je eigen energiesysteem (en op elkaar ’s energie).

 

We werken met:

    • Kunstzinnige werkvormen

    • Het duiden ervan

    • Oefenen met elkaar in kleine groepjes

    • Meditatie

    • Muziek

    • Yoga

    • Werken met essentiële oliën en

    • Vooral veel plezier!

 

Als je in het woordenboek kijkt bij “energie”, dan staat daar “vermogen tot arbeid”.

Misschien komt dat eerst wat vreemd over maar bij nader inzien klopt dit wel.

 

Rondom ons fysieke lichaam bevinden zich zeven energielichamen, die tezamen de aura genoemd worden. De conditie van de aura bepaald hoe wij ons fysiek en emotioneel voelen. De aura is eigenlijk een groot zintuig, misschien is dit wel het zesde zintuig waarnaar we op zoek zijn. De aura neemt energie op uit de aarde en de kosmos en geeft deze door aan de zeven energiecentra, de chakra’s, die zich in de aura bevinden. Deze energiecentra geven deze energie op hun beurt weer door aan het fysieke lichaam voor zowel fysieke als psychische functies.

 

Het opnemen van energie uit de aarde en kosmos gebeurt vanzelf, je hoeft er niet bij na te denken. Het is vergelijkbaar met de stofwisseling en ademhaling. Zoals al gezegd is de aura echter een groot zintuig. Het regelt niet alleen onze energiehuishouding, ze registreert ook nog eens al onze opgedane emoties. Dit gebeurt al voor de geboorte en gaat steeds door.  Let wel: registreert, de emoties worden dus niet automatisch verwerkt. Dit kan namelijk alleen gebeuren door je ervan bewust te worden, dus door er met het denken en voelen naar toe te gaan.

 

De emoties worden opgeslagen in de energetische velden. Ervaar je nu in je leven een aantal soortgelijke emoties, dan zullen deze energetisch aan elkaar gaan kleven. Zij veroorzaken dus energetische verdichting in een bepaald gebied van de aura. Je kunt je dan ook voorstellen, dat de chakra’s (die weer in verbinding staan met de zeven energielichamen) en uiteindelijk het fysieke lichaam, in een bepaald gebied een verstoorde energietoevoer krijgen. 

Dit kan resulteren in fysieke en/of psychische klachten.  Welke klacht of ziekte het wordt heeft te maken met een aantal factoren:

  • Waar zich in de aura negatieve energie bevindt.
  • En genetische aanleg.

We hebben naast de fysieke genetische aanleg ook met erfelijk bepaalde emotionele blauwdruk te maken.

Ziekten ontstaan altijd van buiten naar binnen, van aura naar stoffelijk lichaam.

Klachten zijn al zichtbaar en voelbaar in de aura, voordat ze zichtbaar worden in het fysieke lichaam. Een klacht zit dan niet tussen de oren maar in de aura!

 

In deze cursus leer je je bewust te worden van je eigen energetische lichaam. Hoe jouw eigen energetische lichaam functioneert en wat je eraan kunt doen als deze niet goed functioneert.

De cursus bestaat uit zeven delen, maar kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

 

Locatie: Praktijk voor Spirituele Ontwikkeling, W.A. Scholtenstraat 3 b, 9403 A J in Assen. 

Tijd: 10 tot 16 uur (inloop 9.30 uur).

Kosten per les: € 55,-- (voor materiaal wordt gezorgd) koffie, thee en soep is inbegrepen, eventueel wel zelf voor een lunchpakketje zorgen!

 

Voor meer informatie en aanmelding:

ba.veldkamp@kpnmail.nl

Bellen kan ook: 06 - 13266487